Verandering is de enige constante

In de Masterclass “The Innovation Game” introduceren wij een even eenvoudige als krachtige methodiek, die u als ondernemer in staat stelt om het binnen uw organisatie aanwezige creatieve potentieel te ontsluiten. Gebaseerd op de natuurlijke principes van creative problem solving helpt deze unieke methode u om binnen uw organisatie op een structurele manier met verbetering, verandering en innovatie om te gaan. Uiteraard met als doel om de missie van uw organisatie blijvend te vertalen in concrete, impactvolle oplossingen voor uw klanten.

Management Competency Value Chain

Bij TTE weten we als geen ander dat de vakinhoudelijke kennis een onderdeel vormt van het ‘totaalpakket’, oftewel de Management Competency Value Chain. Met het ‘totaalpakket’ is het de bedoeling om enerzijds de actuele vakinhoudelijke kennis en een aantal belangrijke (soft) skills, competenties en eigenschappen anderzijds te verbinden. Daarom omarmen wij, samen met onze partner IPMA, van harte de ‘Management Competency Value Chain’, die als uitgangspunt dient voor al onze blended en incompany maatwerk trajecten. Als u wilt weten of en hoe de Management Competency Value Chain ook voor u en uw organisatie kan werken, neem dan gerust contact met ons op!

Start uw carrière als personeelsmanager

Blijvend leren en ontwikkelen is meer dan ooit van vitaal belang voor mensen en de organisaties waar ze werkzaam zijn. Alleen door duurzame ontwikkeling kunnen bedrijven ‘fit’ blijven voor de toekomst. Het Human Resource Management (HRM) omvat alle maatregelen die erop zijn gericht de inzet en ontwikkeling van de medewerkers af te stemmen op de strategie van de organisatie. Daarom is het van groot belang dat een HRM-professional goed op de hoogte is van de strategie van de organisatie en ook in staat is om, met de factor ‘mens’ voor ogen, een bijdrage te leveren aan de strategiebepaling van die organisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de HR-manager om, met de missie, visie en strategie van de organisatie als vertrekpunt, een zodanig HRM-beleid te ontwikkelen dat de organisatie, zowel op de korte als op de langere termijn, kan beschikken over voldoende competent ‘menselijk kapitaal’. Door een goede afstemming van de verschillende ‘personeelsinstrumenten’ bevordert u als HR-manager dat de in-, door- en uitstroom in de organisatie zo optimaal mogelijk verlopen en dat de medewerkers continu in staat zijn om hun taken en nieuwe uitdagingen op een efficiënte en succesvolle manier uit te voeren. Als proactieve HR-manager bereidt u, samen met het lijnmanagement, als het ware de competenties van de medewerkers voor op de huidige en toekomstige behoeften.

De masteropleiding voor managers

Met behulp van de kennis, inzichten en vaardigheden die u verwerft op organisatorisch en managerial gebied kunt u ondernemings- en marketingstrategieën ontwikkelen en uitvoeren, waarmee u adequaat kunt inspelen op de globalisatie, technologische ontwikkelingen en concurrentie in de markt. Daarbij maakt u optimaal gebruik van de competenties van bestaande of nieuw aan te trekken medewerkers en houdt u rekening met de diverse belangen van alle stakeholders van de organisatie. In deze opleiding wordt aandacht besteed aan alle aspecten en dilemma’s waarmee u als manager in het hedendaagse bedrijfsleven te maken krijgt. Binnen de MBA-opleiding van TTE staan onderzoek, analyse en praktische toepasbaarheid centraal.