De masteropleiding voor managers

Met behulp van de kennis, inzichten en vaardigheden die u verwerft op organisatorisch en managerial gebied kunt u ondernemings- en marketingstrategieën ontwikkelen en uitvoeren, waarmee u adequaat kunt inspelen op de globalisatie, technologische ontwikkelingen en concurrentie in de markt. Daarbij maakt u optimaal gebruik van de competenties van bestaande of nieuw aan te trekken medewerkers en houdt u rekening met de diverse belangen van alle stakeholders van de organisatie. In deze opleiding wordt aandacht besteed aan alle aspecten en dilemma’s waarmee u als manager in het hedendaagse bedrijfsleven te maken krijgt. Binnen de MBA-opleiding van TTE staan onderzoek, analyse en praktische toepasbaarheid centraal.