Coaching - Teams

Er kunnen verschillende aanleidingen zijn om met teamontwikkeling aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld wanneer een nieuw team is geformeerd of wanneer een bestaand team vastloopt in de onderlinge samenwerking.

Bij Total Talent Education gaat team- en organisatieontwikkeling over:

  • ontwikkeling van kennis, inzichten en vaardigheden binnen het team
  • zicht krijgen op eigen kunnen en gezamenlijke mogelijkheden
  • gezamenlijke ambitie
  • bewustwording waar onze kwaliteiten en valkuilen liggen
  • inzicht in onze belemmerende en stimulerende overtuigingen
  • het durven aangaan van eigen kwetsbaarheid
  • zelfvertrouwen, zelfinzicht, zelfrespect, zelfbewustzijn
  • vanuit een basis van vertrouwen werken aan gezamenlijke doelen

Net als individuele coaching is teamontwikkeling altijd maatwerk. Een goede probleemverkenning en intake zijn daarom noodzakelijk.

Total Talent Education

Praktisch – Effectief – Erkend – Internationaal