Certified professional HR-Manager (IPMA)

Blijvend leren en ontwikkelen is meer dan ooit van vitaal belang voor mensen en de organisaties waar ze werkzaam zijn. Alleen door duurzame ontwikkeling kunnen bedrijven ‘fit’ blijven voor de toekomst. Het Human Resource Management (HRM) omvat alle maatregelen die erop zijn gericht de inzet en ontwikkeling van de medewerkers af te stemmen op de strategie van de organisatie. Daarom is het van groot belang dat een HRM-professional goed op de hoogte is van de strategie van de organisatie en ook in staat is om, met de factor ‘mens’ voor ogen, een bijdrage te leveren aan de strategiebepaling van die organisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de HR-manager om, met de missie, visie en strategie van de organisatie als vertrekpunt, een zodanig HRM-beleid te ontwikkelen dat de organisatie, zowel op de korte als op de langere termijn, kan beschikken over voldoende competent ‘menselijk kapitaal’. Door een goede afstemming van de verschillende ‘personeelsinstrumenten’ bevordert u als HR-manager dat de in-, door- en uitstroom in de organisatie zo optimaal mogelijk verlopen en dat de medewerkers continu in staat zijn om hun taken en nieuwe uitdagingen op een efficiënte en succesvolle manier uit te voeren. Als proactieve HR-manager bereidt u, samen met het lijnmanagement, als het ware de competenties van de medewerkers voor op de huidige en toekomstige behoeften.

Met als doel om als HR-manager goed beslagen ten ijs te komen, combineren we in  deze Academische cursus een tweetal belangrijke bedrijfskundige deelgebieden: HR-management en Strategisch Management.

Wat levert deze cursus u op?

Met deze compacte cursus op masterniveau, waarin twee belangrijke bedrijfskundige deelgebieden worden gecombineerd, zet u een volgende stap in uw management carrière. Bij succesvolle afronding van deze op zichzelf al waardevolle managementcursus ontvangt u 15 studiepunten (ECTS) en heeft u een eerste stap gezet richting de complete masteropleiding van TTE. Voor beide afgeronde modules ontvangt u een erkend TTE certificaat. Daarnaast hebt u de mogelijkheid om de cursus ook van een internationaal predicaat te laten voorzien. Bij afronding van een extra case-study, die wordt afgenomen door onze samenwerkingspartner International Professional Managers Association (UK), ontvangt u namelijk het internationaal hoog gewaardeerde IPMA certificaat. Met dit certificaat verklaart IPMA dat u als Professioneel HR-Manager aantoonbaar in staat bent om geaccepteerde (HR) management-ideeën en concepten in de praktijk toe te passen en daar waar nodig van een eigen invulling te voorzien. Een en ander met als doel organisaties c.q. de organisatie waar uw werkzaam bent op een hoger plan te brengen.

Certified professional HR-Manager (IPMA) 

  • 295,00 / maand voor 6 maanden
  • Starten en studeren op uw moment
  • Via online leeromgeving
  • Vaste lage prijs
  • Inspirerende docenten

Contact Us

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *