MBA-Modules

De volledige Masteropleiding bestaat uit acht kernmodules en een afstudeerfase. De MBA-modules zijn ook afzonderlijk als opleiding te volgen. De losse MBA-modules zijn uitermate geschikt, wanneer u meer kennis wilt vergaren in een specialistisch vakgebied, of wanneer u op dit moment (nog) niet in de gelegenheid bent om de volledige MBA-opleiding te volgen. U hebt daarbij de keuze uit de volgende modules:

Human Resource Management

Getalenteerde en competente medewerkers zijn de kern en het belangrijkste kapitaal van een goed functionerend bedrijf. Het is dan ook essentieel dat organisaties ervoor zorgen dat medewerkers worden uitgenodigd en uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. In deze module gaat u aan de slag met essentiële thema’s als talent management, performance management, binden en boeien, strategisch en leeftijdsbewust personeelsbeleid en duurzame inzetbaarheid. De MBA-module Human Resource Management (HRM) is uitermate geschikt als u meer kennis over de factor ‘mens’ in de organisatie wilt vergaren.

Business Economics

Als breed georiënteerde en ambitieuze (toekomstig) manager heeft u natuurlijk interesse in de huidige en toekomstige economische ontwikkelingen en hoe u daar met uw organisatie op kunt inspelen. Om met uw organisatie op koers te blijven (of de koers tijdig te kunnen aanpassen) is inzicht in de meest actuele en toekomstige economische (waaronder ook technologische) ontwikkelingen onontbeerlijk. In deze module krijgt u inzicht in hoe macro-economische ontwikkelingen van invloed zijn op het reilen en zeilen van uw organisatie. De MBA-module Business Economics is uitermate geschikt als u meer kennis over dit voor elke organisatie relevante vakgebied wilt vergaren.

Marketing Management

Succesvol marketingbeleid vraagt om aanpassingsvermogen. Een goede marketingmanager mag de ontwikkelingen op het gebied van technologie, globalisering, nieuwe concurrenten of wetgeving in de markt nooit uit het oog verliezen. Zo hebben de komst van internet, mobiele communicatie en social media het vakgebied van marketing sterk beïnvloed (en zullen dat nog blijven doen) en vragen om adequaat anticipatievermogen. Bent u ondernemend en continu op zoek naar optimalisatie van uw dienstverlening? De MBA-module Marketing Management is uitermate geschikt als u meer kennis in marketing wilt vergaren.

Research Methods

In het huidige zakelijke klimaat is (markt)onderzoek een bestaansvoorwaarde geworden voor management van organisaties. Door middel van marktonderzoek zijn bedrijven in staat om gegevens te verzamelen die noodzakelijk zijn om succesvol strategieën te ontwikkelen. Het helpt het management om op de hoogte te blijven van de huidige en toekomstige trends en daarop te anticiperen. Bent u die ondernemende manager die vooruit kijkt en niet verrast wil worden door zijn omgeving? Deze MBA-module is uitermate geschikt als u meer academische kennis over het marktonderzoek wilt vergaren.

Operations Management

Als doortastende operations manager zoekt u voortdurend naar verbetering van de dagelijkse uitvoering en besturing binnen uw bedrijf. U hebt inzicht in de logistieke processen binnen uw organisatie en werkt samen met leveranciers. De MBA-module Operations Management is uitermate geschikt als u meer kennis over efficiënte organisatiestructuren en productielogistiek wilt vergaren.

Strategic Management

Organisaties hebben uitgekiende strategieën nodig om de winstgevendheid en daarmee de continuïteit van de organisatie te waarborgen. Om een goede ondernemingsstrategie te ontwikkelen is goede kennis van de omgeving van de organisatie (economische en maatschappelijke ontwikkelingen, consumentengedrag, technologische ontwikkelingen en ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving) noodzakelijk. In deze module krijgt u onder meer methodes aangereikt met behulp waarvan u de strategie van uw organisatie periodiek tegen het licht kunt houden. Deze MBA-module is uitermate geschikt wanneer u meer strategische kennis wilt vergaren.

Business Ethics

In de afgelopen jaren is bedrijfsethiek een belangrijk thema geworden, onder andere door het groeiende besef dat onze planeet niet zoiets is als een onbeperkte afvalbak. Maar ook bijvoorbeeld door de financiële crisis en het gedrag van (het management van) bepaalde financiële instellingen is het besef ontstaan dat het streven naar winst begrensd kan worden door milieutechnische en/of ethische waarden en belangen. Het belang en de invloed van de verschillende in- en externe stakeholders van een organisatie vraagt veel visie en integriteit van moderne managers. In deze module verkent u diverse bedrijfsethische dilemma’s en wordt u uitgedaagd daarin voor uzelf en uw organisatie een koers te bepalen. De MBA-module Business Ethics is uitermate geschikt als u meer kennis wilt vergaren over hoe maatschappelijke normen en waarden steeds meer invloed hebben op moderne bedrijfsvoering.

Accounting and Finance

Als manager neemt u belangrijke organisatorische beslissingen. Verschillende managementaccounting-systemen en technieken zijn nodig om te borgen dat een strategie goed wordt uitgevoerd. U dient hiervoor kennis van boekhoudsystemen te bezitten. Houdt u uzelf graag bezig met de financiële beschrijving van een bedrijf of wilt u meer kennis opdoen van accounting en financiën? Dan is deze MBA-module uitermate geschikt voor u.

Na succesvolle afronding van één van deze acht MBA-modules kunt u altijd nog besluiten om in te stromen in het volledige mastertraject. Een MBA-module duurt drie maanden en kent geen vooropleidingseis.

Total Talent Education

Praktisch – Effectief – Erkend – Internationaal
  • Studieduur 3 maanden
  • Starten en studeren op uw moment
  • Via online leeromgeving
  • Vaste lage prijs
  • Inspirerende docenten