Medewerkerstevredenheid

Er is een onlosmakelijk verband tussen tevreden en betrokken mede-werkers en tevreden en loyale klanten. Medewerkers zijn immers het visitekaartje van en het enige creatieve in een organisatie. Daarnaast zorgen betrokken medewerkers voor innovatie, een lager verzuim en een lager verloop. Het hebben van tevreden en betrokken medewerkers is dus van groot van belang voor iedere organisatie.
Door middel van een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek helpen wij u graag met het inzichtelijk maken van uw sterke en zwakke punten en de kansen en bedreigingen vanuit het perspectief van uw medewerkers.
Uiteraard adviseren wij u over het nemen van eventuele vervolgacties en ondersteunen wij u desgewenst bij de uitvoering daarvan.

Total Talent Education

Praktisch – Effectief – Erkend – Internationaal